Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đăng vào ngày Danh mục Tin Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

– Tên tổ chức:          Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

– Mã chứng khoán:   HAF

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá:              10.000 đồng

– Trụ trở chính:        Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

– Điện thoai:             (024) 3 8253825                                    Fax: (024) 3 8282601

– Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

– Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05/2023. Công ty sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gửi cổ đông.

– Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gửi cổ đông.

– Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:Ngày 11/04/2023

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3 825 3825                       Fax: 024 3828 2601

Website: thucphamhanoi.com.vn              

Trân trọng thông báo.

Chi tiết xem tại website http://thucphamhanoi/quan he co dong/thong bao