DU XUÂN 2023 – KHỞI ĐẦU NĂM MỚI ĐẦY MÀU SẮC

Ngày 18/02/2023, Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hà Nội tổ chức cho cán bộ nhân viên đi du xuân lễ chùa với mong muốn có được một năm bình an, làm việc may mắn, thuận lợi.

Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đến làm lễ cầu bình an tại quần thể, đền chùa nổi tiếng tại đất mỏ Quảng Ninh: Chùa Cái Bầu, Đền Cô Bé Cửa Suốt, Đền Cửa Ông.

Có thể nói dịp du xuân không chỉ đơn thuần là thăm thú danh lam, thắng cảnh và cầu bình an, may mắn mà còn là một trong những dịp cán bộ nhân viên được giao lưu, gắn kết xích lại gần nhau hơn, chia sẻ với nhau về cuộc sống về công việc, tạo thêm sự đoàn kết và cùng nhau đóng góp trong công cuộc phát triển Công ty.