THÔNG BÁO Về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

  1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ½ ngày, dự kiến cuối tháng 4/2019 hoặc tháng 5/2019
  2. Thời gian chốt danh sách: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông Công ty được chốt danh sách vào 16h ngày 16/04/2019 có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

Để đảm bảo thông báo mời họp và tài liệu được gửi tới Quý cổ đông, Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội đề nghị Quý cổ đông thông báo cho Công ty khi có thay đổi thông tin về CMND/Hộ chiếu/Địa chỉ thướng trú trước 16h ngày 16/4/2019 theo địa chỉ nhận thông tin như sau:

– Nơi nhận thông tin: Phòng TCHC Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

– Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại: 0243 8253825

Trân trọng thông báo./.

Chi tiết toàn văn Thông báo số 68/TB-HĐQT ngày 26/03/2019 xem tại mục Quan hệ cổ đông /Thông báo

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI