Tin tức và Sự kiện

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“Công ty”) xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 như sau: Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội Mã chứng khoản: … đọc thêm

THÔNG BÁO
Về
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cố đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI Trụ sở chính: Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Điện thoại: 024 3 825 3825                        Fax: 024 3828 2601 Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho … đọc thêm

Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công ty

Ngày 06/07/2022, Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Công ty (1957-2022) tại Hội trường Công ty số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, tiền thân là Công ty Thực Phẩm … đọc thêm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội Mã chứng … đọc thêm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cố đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI Trụ sở chính: Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Điện thoại: 024 3 825 3825                        Fax: 024 3828 2601 Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho … đọc thêm

Bản tự công bố sản phẩm Miến sắn dây

1- Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm Tên tổ chức, cá nhân:      CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI Địa chỉ: Số 24- 26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại:  024 3 8253825                            Fax: 024 3 8282601 E-mail: thucphamhanoi@haprogroup.vn Mã … đọc thêm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch – Tên tổ chức: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP – Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100101273 cấp lần đầu ngày 08/02/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 29/06/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố … đọc thêm