Lịch sử hình thành Công ty

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tiền thân là Công ty Thực phẩm Hà Nội được thành lập ngày 10/7/1957 và thành lập lại theo Quyết định số 490/QĐ-UB ngày 26/01/1993 của UBND Thành phố Hà Nội. Khi mới thành lập, Công ty chỉ có 05 đơn vị cơ sở, với 170 CBCNV, trong đó có 50 Đảng viên và 11 đoàn viên. Trong thời kỳ đầu mới thành lập từ năm 1957 – 1964, Công ty kết hợp công tác cải tạo thương nghiệp tư nhân với xây dựng và phát triển lực lượng quốc doanh bằng nhiều hình thức cải tạo tiểu thương. Sau cải tạo đã mở rộng mạng lưới kinh doanh sản xuất đến tất cả các chợ và các đường phố chính. Tỷ trọng kinh doanh chiễm lĩnh thị trường của Công ty giai đoạn này bình quân khoảng 85%.

Giai đoạn từ năm 1964-1975, là thời kỳ cách mạng mới với rất nhiều khó khăn do chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, CBCNV được bổ sung lên đến 4.000 người. Nhiều cơ sở của Công ty bị tàn phá song tập thể CBCNV trong Công ty luôn vững vàng, chịu đựng gian khổ vượt qua mọi khó khăn, cần cù, sáng tạo trong công tác, vừa phục vụ chiến đấu vừa tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, lại vừa phục vụ tốt đời sống CBCNV và nhân dân, kể cả vùng sơ tán, chi viện một phần thực phẩm chế biến cho chiến trường miền Nam.

Bước vào thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới (1975-1987), nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn này là củng cố và phát triển ngành thực phẩm quốc doanh, góp phần ổn định giá, cải thiện đời sống CBCNV và nhân dân. Đây là thời kỳ quá độ từ việc thực hiện phương thức phân phối thực phẩm hoàn toàn bao cấp sang hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường, các hoạt động của Công ty phải thay đổi theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Công ty luôn phấn đấu vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ được giao, coi trọng việc cải tiến phân phối nâng cao chất lượng phục vụ, tổ chức phân phối hàng hóa công bằng hợp lý, dân chủ, thuận tiện.

Từ năm 1987, thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng nhằm phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, xóa bỏ cơ chế bao cấp chuyển sang hạch toán kinh doanh, xã hội chủ nghĩa, Công ty gặp nhiều khó khăn do hậu quả của cơ chế bao cấp để lại, vốn lưu động ít, tài sản cố định xuống cấp nghiêm trọng, bộ máy kinh doanh sản xuất cồng kềnh, đội ngũ CBCNV quá đông. Song với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Bộ Thương mại, Sở Thương mại và các Ban ngành thành phố Hà Nội, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, Công ty từng bước khắc phục khó khăn đã đẩy mạnh được sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ

Ngày 23/08/2004, theo Quyết định số 134/2004/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội, Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thực phẩm Hà Nội, là đơn vị thành viên của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), vốn điều lệ của Công ty do Công ty mẹ – Tổng Công ty Thương mại Hà Nội là chủ sở hữu.

Tháng 6/2015, thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ, Công ty đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và một lần nữa được đổi tên thành Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội, hoạt động theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0100106803 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 08 tháng 12 năm 2015 trong các lĩnh vực kinh doanh chính gồm: sản xuất, phân phối các sản phẩm thực phẩm chế biến, tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu,…

Trong suốt quá trình hoạt động gần 60 năm, có những giai đoạn Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế thị trường, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt trong hoạt động thương mại giữa các đơn vị cùng ngành nhưng với sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban Lãnh đạo, CBNNV Công ty và bằng nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã từng b­ước phát triển, mở rộng liên doanh, liên kết, kinh doanh tổng hợp nhiều mặt hàng thực phẩm, mở rộng thị tr­ường tiêu thụ các sản phẩm do đơn vị sản xuất, luôn đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho CBCNV, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và đời sống CBCNV không ngừng đ­ược cải thiện và nâng cao.

Không chỉ chú trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, các chương trình ủng hộ người nghèo, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng,…Với bề dày hoạt động trong ngành thương mại và những thành tích đã đạt được, Công ty Thực phẩm Hà Nội đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

  • 01 Huân chương Chiến công
  • 01 Huân chương lao động hạng nhất
  • 02 Huân chương Lao động Hạng II
  • 04 Huân chương Lao động Hạng III
  • Nhiều Cờ, Bằng khen, Giấy khen của các Bộ, ban ngành Trung ương và UBND Thành phố Hà Nội.

Công ty đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đã khẳng định được vị thế một doanh nghiệp uy tín của ngành thương mại Thủ đô, luôn được người tiêu dùng, cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao.