Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đăng vào ngày Danh mục Tin Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“Công ty”) xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 như sau:

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Mã chứng khoản: HAF

Loại chứng khoản: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Trụ sở chính: Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (024) 3 8253825 Fax: (024) 3 8282601

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2024. Công ty sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 gửi cổ đông.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gửi Cổ đông.

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 27/03/2024.

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2024.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

 Số 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3825 3825                        Fax: (024) 3828 2601

Website: thucphamhanoi.com.vn

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin trân trọng thông báo.