Liên hệ

 

Tên gọi đầy đủ

 

– Tiếng Việt: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

– Tiếng Anh: Hanoi Foodstuff Joint Stock Company

Tên giao dịch

 

– Tên tiếng Việt: Công ty Thực phẩm Hà Nội

– Tên tiếng Anh: Hanoi Foodstuff Company (HFC)

Trụ sở – Địa chỉ: 24-26 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nôi

– Điện thoại: 024.38253825              Fax: 024.38282601

– Email: thucphamhanoi@haprogroup.vn

– Website: thucphamhanoi.com.vn

Đăng ký kinh doanh 0100106803 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ 14 ngày 08/12/2015
Số tài khoản 1260202008732 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hồng Hà

110000001518 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội